fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Solutop SOLUTOP
EMULGEERBARE KOUDONTVETTER

SOLUTOP wordt gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, garage-, loods- en magazijnvloeren, enz. Wordt hoofdzakelijk door borstelen of sproeien toegepast.

SOLUTOP emulgeert met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. Veiliger voor het milieu: bevat geen gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen. Heeft geen bijzondere onaangename reuk en laat geen residugeur achter. Veiliger voor het bedrijf: heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk (vlampunt minimaal 72°C). Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Soludip ?

Voor ontvetting en reiniging wordt SOLUTOP koud gebruikt door middel van borstelen, sproeien of een combinatie daarvan. Grote oppervlakken worden afgespoten. Gebruik liever een dunne straal dan een nevel. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Nooit op voorwerpen gebruiken die een gelijke of hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van SOLUTOP. Laat warme of hete voorwerpen eerst afkoelen. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Na reiniging van het voorwerp gelieve onze conserveerder PREFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

Opgelet ! Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststof-pakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geen
Geur Kenmerkend
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5LEcologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.