fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Soludip SOLUDIP
NIET-EMULGEERBARE DOMPELONTVETTER

SOLUDIP wordt koud gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, enz. Wordt hoofdzakelijk in een dompelbad toegepast.

SOLUDIP emulgeert niet met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. Laat geen sporen achter en verdampt volledig. Veiliger voor het milieu: bevat geen gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen. Veiliger voor het bedrijf: heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk (vlampunt minimaal 72°C). Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van producten zoals: white-spirit, thinner, (was)benzine, petroleum, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd zodat problemen met afvalwater worden vermeden. Bevat: Nafta:destillaten, met waterstof behandelde lichte fractie.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Soludip ?

Voor ontvetting en reiniging wordt SOLUDIP koud gebruikt door middel van dompelen. In eenvoudige dompelbaden kan de reinigende werking versterkt worden door: inblazen van lucht, borstelen of circulatie. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Product niet verwarmen of op voorwerpen gebruiken die een gelijke of hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van SOLUDIP. Laat warme of hete voorwerpen eerst afkoelen. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Niet gebruiken in een damp-ontvettingsinstallatie. Na reiniging van het voorwerp gelieve onze conserveerders PREFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

Opgelet ! Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststofpakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geen
Geur Kenmerkend
StabiliteitOnbeperkt tot 70°C
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L

Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.