fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Separex SEPAREX
NIET-EMULGEERBARE KOUDONTVETTER MET REDELIJK SNELLE AFSCHEIDING

SEPAREX wordt gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, enz.

SEPAREX emulgeert niet met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. SEPAREX heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk (vlampunt minimaal 72°C). Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van andere producten zoals: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd, zodat problemen met het afvalwater worden vermeden.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Separex ?

Voor ontvetting en reiniging wordt SEPAREX koud gebruikt door middel van borstelen, sproeien of dompelen of een combinatie daarvan. Grote oppervlakken worden afgespoten. Gebruik liever een dunne straal dan een nevel. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Nooit op voorwerpen gebruiken die een gelijke of hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van SEPAREX (72°C). Laat warme of hete voorwerpen eerst afkoelen. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Na reiniging van het voorwerp gelieve onze conserveerder PREFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

Opgelet ! Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststof-pakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geen
Geur Kenmerkend
Stabiliteit Onbeperkt tot 50°C
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5LEcologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.