fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Siltox SILTOX
SLIBVERVLOEIINGSMIDDEL

SILTOX wordt gebruikt om modder en slib te verwijderen uit afvoerputjes, -leidingen en rioleringen, watertorens, stoomketels, verwarmingsinstallaties, enz.

SILTOX houdt "sludge" (=slib- en slijkvorming) in zwevende toestand, zodat deze tesamen met het water, eenvoudig kan worden afgevoerd of worden verwijderd door het circulatiewater af te laten. Verhindert eveneens roestvorming en ketelsteen. Door preventieve behandeling wordt de levensduur van installaties gevoelig verlengd en het rendement verhoogd. Heeft bovendien wateronthardende eigenschappen.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Siltox ?

Verwarmingsinstallaties:
a) Schokbehandeling: SILTOX wordt toegevoegd in een verhouding van 5 liter tot maximum 10 liter op 1000 liter ketel- of circulatiewater, volgens de graad van slibafzetting.
b) Preventieve behandeling: na een schokbehandeling wordt ca. 5 liter SILTOX op 1000 liter water toegevoegd. Deze oplossing zal in het circuit aanwijzig blijven en toekomstige afzetting voorkomen. Deze oplosssing enkele malen per jaar vervangen.

Afvoerputten: 5 liter SILTOX toevoegen. Bij de eerstkomende regenbui zal SILTOX geactiveerd worden en ervoor zorgen dat alle slib verdwenen is.

Afvoerleidingen: 12 liter SILTOX toevoegen bij een hoeveelheid van 4500 liter doorstromend water.

Koeltorens: 1 liter SILTOX op 4500 liter water.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Blauw
Geur Reukloos
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20L

Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.