fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Favofuel FAVOFUEL
KATALISATOR VOOR LICHTE EN ZWARE STOOKOLIE

FAVOFUEL wordt toegevoegd aan stookolie-opslagtanks ter voorkoming van bezinksel en vervuiling van leidingen, filters, pompen en branders in flatgebouwen, scholen, industriegebouwen, gemeenschappen, ziekenhuizen, schepen, enz.
Kan ook worden gebruikt tegen het bevriezen van dieselleidingen en -motoren van voertuigen.

FAVOFUEL is een gekatalyseerde brandstof injector met sterke slibverdelende en emulgerende eigenschappen. Beschermt doelmatig de metalen delen roest en corrosie. Vermindert storingen in het verbrandingsproces. Houdt rookgaswegen en branders vrij van afzetting. Voorkomt vervuiling van leidingen, filters, pompen en branders.
Geeft een betere doorstroming van de brandstof (diesel) onder alle temperatuursomstandigheden doordat het de parafinedeeltjes in suspentie houdt en de kristallatie onderdrukt (concentratie = 10cl FAVOFUEL op 50L diesel). Leidt tot een aanzienlijk brandstofbesparing = schonere verbranding, hogere verbrandingstemperatuur en volledige verbranding = voordeel: 5 tot 8% besparing.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Favofuel ?

Voor het verwijderen van bezinksel:
zware stookolie: 1 liter FAVOFUEL op 1000 liter
gasolie (lichte fuel): 1 liter FAVOFUEL op 2000 liter

Prefentief onderhoud:
zware stookolie: 1 liter FAVOFUEL op 2000 liter
gasolie (lichte fuel): 1 liter FAVOFUEL op 4000 literTechnische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Bruin
Geur Aromatisch
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20LEcologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.