fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

soltreat SOLTREAT
KRACHTIG OPLOSMIDDEL VOOR CEMENT, CEMENTSLUIER, KALK, ROEST EN GROENE AANSLAG

SOLTREAT wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten en groene aanslag van kalkarme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten.
Wordt eveneens toegepast voor het verwijderen van kalk- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, -transportbuizen, -steigerbuizen, metalen- en houten bekistingen. Bijzonder aanbevolen voor het reinigen van tegels van zwembaden en douchewanden tegen kalk, vet, vuil en groene aanslag.
SOLTREAT is een modern polyvalent reinigingsmiddel met ontkalkende werking.
SOLTREAT is niet te vergelijken met de traditionele producten die meestal zoutzuur bevatten. Snel- en zelfwerkend.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Soltreat ?

Gevelreiniging: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van SOLTREAT te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, SOLTREAT tot maximaal 1 op 5 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, afspoelen. Om indroging van het product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.

Tegellijm: SOLTREAT tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen.

Bouwmateriaal: SOLTREAT oplossen in een koncentratie van 10 à 20 % vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behandelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Daarna goed afspoelen met proper water.

Reiniging van zwembaden: SOLTREAT verlengen met water in een verhouding van 1:10 tot 1:20.

Verwijdering van cementsluier: SOLTREAT tot maximaal 1:10 delen verlengd met water aanbrengen.

Opgelet! Bij gebruik op bepaalde soorten chroom, aluminium en porselein op staal kunnen verkleuringen ontstaan. Gelieve altijd eerst een test uit te voeren. Nooit gebruiken op kalkhoudende stenen zoals marmer, travertin, enz.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Groenachtig
Geur Fruitachtig
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L, 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.