fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

mortelvet MORTELVET


GEBRUIK
Beschermt beton tegen bevriezing, zouten van sneeuwopruiming.
Plastificeerder.
Voor metselmortels.
Lucht inbrengen.


DOSERING
Beton: Portland beton: 25 cc / 50 kg cement.
Mortel: Portland cement: 40 cc / 50 kg cement.


TOEPASSINGEN
Men voegt mortelvet toe bij het aanmaakwater.


BEWARING: Onbeperkt.
ProductinformatieTechnische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geen
Geur Geen
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L, 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.