fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Hydromix HYDROMIX
WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR BETON

HYDROMIX wordt gebruikt voor het waterdicht maken van alle betonnen wanden of delen die in contact komen met water. Wordt voornamelijk toegepast voor :

* Bescherming van muren en voorgevels
* Het waterdicht maken van zwembaden, reservoirs en bekuipingen
* Terrassen en balkons
* Vereffeningssteen voor funderingen

HYDROMIX is een vloeistof die toegevoegd wordt aan het aanmaakwater van een cement-rijnzand specie. Men bekomt een mortel die zich gemakkelijk laat uitstrijken. Door een scheikundige reactie worden de capillairen (poriën en haarvaten) opgevuld met onoplosbare kristallen, de cementkorrels worden gestabiliseerd. Doordat het mengsel versoepelt is het mogelijk minder aanmaakwater te gebruiken en daaruit volgt:
  • * Een hogere mechanische weerstand

  • * Een grotere dichtheid, dus ook een betere waterdichtheid

  • * Een betere bestandheid tegen vorst


Bestand tegen temperatuurschommelingen. De cementkorrel is gestabiliseerd en hierdoor is barsten van de bepleistering uitgesloten. Hecht zich volstrekt monolitisch aan de ondergrond en biedt daardoor alle waarborgen tegen het zo gevreesde afdrukken. Het beton is beter bestand tegen schadelijke invloeden van zuren of zouten in het grondwater. De bewapening is beschermd tegen corrosie.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Hydromix ?

HYDROMIX wordt bij het aanmaakwater gevoegd in een verhouding van 2 tot 4 liter op 100 kg droog betonmengsel. Om goede resultaten te bekomen, moet de bepleistering aangebracht worden op een ruw en proper grondvlak, dat zorgvuldig werd gelijkgemaakt, zonder betonuitslag, met goed uitgekerfde sleten. De te bepleisteren oppervlakken moeten vooraf goed bevochtigd worden.


Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Blauwachtig
Geur Zoeterig
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.