fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Gevax-s gevelreiniger GEVAX-S
STERK ALKALISCHE GEVELREINIGER

* GEVAX-S wordt gebruikt voor het verwijderen van zware vervuilingen op kalkhoudende gevels en steensoorten zoals: marmer,beton, travertin, zandsteen, baksteen, pleisterwerk, schelpkalk, leisteen, geglazuurde en gepolijste steen.
* GEVAX-S verwijdert verkeersvuil, industriële neerslag, chemische stoffen, roetvlekken, bepaalde verkleuringen, enz.
* Snel- en zelfwerkend.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Gevax-s ?

Voordat met de reiniging wordt begonnen, moet men eerst op een onopvallende plaats een proef verrichten. Aluminium, hout en geschilderde delen en non-ferro metalen vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak moet vooraf overvloedig met water bevochtigd worden om te diepe indringing van GEVAX-S te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, GEVAX-S onvermengd of tot maximaal 1 op 2 delen verlengd met water aanbrengen (met drukspuit). Na een inwerktijd van 5 tot 20 min. moet GEVAX-S met overvloedig water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, worden afgespoeld. Om indroging van het product te voorkomen, moet nauwkeurig gelet worden op de inwerktijd.

OPGELET!Niet gebruiken op aluminium, koper en andere non-ferro metalen, glas en geschilderde oppervlakken.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Lichtgeel met een groene toets
Geur Reukloos
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.