fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

cemental CEMENTAL
KALK- EN CEMENTVERWIJDERAAR

* Voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten.
* Voor het verwijderen van kalk- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, -transportbuizen, steigerbuizen, metalen- en houten bekistingen.
* CEMENTAL is zelfwerkend en reinigt zeer snel.
* Glas wordt niet aangetast!

Voorzien van een rode indicator- vloeistof; loopt tijdens de behandeling de zuurtegraad terug, dan verliest CEMENTAL zijn rode kleur en wordt geelwit. Dit is het sein dat de zuurtegraad verbeterd moet worden om weer werkzaam te zijn en dit bereikt men door CEMENTAL bij te voegen. Wanneer bij het naspoelen de kleur nog enigszins rood blijft, is de werking nog zuur en is de afspoeling onvoldoende geweest.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Cemental ?

GEVELREINIGING: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van CEMENTAL te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water nat maken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, tot maximaal 1 op 6 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger, afspoelen. Om indroging van het product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.

TEGELLIJM: CEMENTAL tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen.

BOUWMATERIAAL: CEMENTAL oplossen in een concentratie van 10 à 20 % vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behandelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Voor het vermijden van een schadelijke in- of nawerking van CEMENTAL adviseren wij naderhand, de behandelde oppervlakken te neutraliseren met een 1 % sodaoplossing. Daarna goed afspoelen met proper water.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Oranje roodachtig
Geur Stekend
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.
Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.