fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

wash'n shine WASH'N'SHINE
ZWAK ALKALISCH REINIGINGSMIDDEL VOOR MANUEEL GEBRUIK EN TOEPASSING IN BORSTELWASINSTALLATIES

WASH’N’SHINE wordt gebruik voor het verwijderen van straatvuil en atmosferische aanslag van personenwagens, bestelwagens en autobussen door middel van borstelen. Enkel geschikt voor manueel gebruik en toepassing in borstelwasinstallaties

WASH’N’SHINE heeft een groot reinigend en oplossend vermogen. Bevat geen silikaten zodat er geen witte strepen achterblijven. Gelieve echter op te merken dat WASH’N’SHINE een andere reinigingskracht heeft dan eens sterk alkalisch product zoals bv. MOBILOX en TRAFICAL. Het is speciaal ontworpen om uitgeharde lakken veilig te reinigen. Zelfs na langdurig gebruik zal het nooit de glans van de lak aantasten. Eveneens geschikt voor toepassing op kunststoffen, rubber en de meeste metalen.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Wash'n'shine ?

MANUEEL: giet 5cl WASH’N’SHINE in een emmer water, schuim opwekken en met een spons of borstel de wagen shamponeren. Daarna met proper water naspoelen en evenuteel droogzemen.

BORSTELWASINSTALLATIES: stel de dosering zodanig af dat er een 0,2 tot 0,5-procentige oplossing van ons product wordt bereikt. De verdere behandeling verrichten volgens de voorschriften van de installatie.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geel
Geur Praktisch reukloos
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.