fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

parafinal PARAFINAL
VERWIJDERAAR VAN PARAFFINELAGEN OP KOETSWERKEN

PARAFINAL wordt gebruikt om snel en veilig paraffinelagen te verwijderen van nieuwe auto’s. Niet geschikt voor polymeren waslagen.

PARAFINAL bevat geen bijtende stoffen doch zwakke basen, die het metaal niet aantasten. Heeft sterke oplossende eigenschappen voor olie, vet, teer en vuil. Geen aantasting van rubber en onschadelijk voor de te behandelen voorwerpen. Emulgeerbaar met water, zodat het tesamen met de opgeloste bevuilingen, volledig afspoelbaar is. Gemakkelijke verwerking door middel van een spons, spuitpistool of spraytoestel.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Parafinal?

PARAFINAL wordt onvermengd toegepast. Plaats de wagen op een koele plaats en in droge toestand. Door middel van een spons of spuitpistool het product aanbrengen. Ongeveer 10 minuten laten inwerken en met behulp van een spons, gedompeld in PARAFINAL, het koetswerk afwassen. Indien het product is opgedroogd, de opgedroogde plaats opnieuw behandelen. Daarna de wagen grondig afspuiten met proper water en met een zeemvel nadrogen.


Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Bruin
Geur Kenmerkend
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.