fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

metalox METALOX
MOTOR- EN ONDERDELENREINIGER MET ROESTWEREND VERMOGEN

METALOX wordt gebruikt voor het koud reinigen van motoren, machines, onderdelen, gereedschappen, enz.
METALOX is een zwak alkalisch ontvettingsmiddel, dat gemakkelijk olie, vet, koolaanslag en vuil oplost.
Bevat geen vrije bijtende stoffen, echter wel producten die het roesten van metaal tegengaan.

METALOX moet met water verdund worden, dit in tegenstelling tot de traditionele producten op basis van solventen, die onvermengd gebruikt worden en ontvlambaar zijn. Geeft zeer goede resultaten in een dompelbad.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Metalox?

METALOX wordt toegepast in een verdunning met water van 1:3 afhankelijk van de aard en mate van vervuiling. Mengverhouding van 1:3 niet vermeerderen om roestvorming te voorkomen. Aanbrengen en minimum 30 minuten laten inwerken. Daarna afspoelen met water of goed droogblazen met perslucht.

In dompelbaden: het te reinigen voorwerp onderdompelen in een oplossing met water van 1:3 gedurende minimum 30 minuten, afborstelen, afspoelen met water of goed droogblazen met perslucht.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Oker
Geur Kenmerkend
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.