fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Foamex FOAMEX
ZWAK ALKALISCHE SCHUIMREINIGER VOOR VOERTUIGEN

FOAMEX wordt gebruikt voor het verwijderen van straatvuiil en atmosferische aanslag van personen-, vracht- en tankwagens, caravans en allerhande koetswerken. Speciaal ontwikkeld om toegepast te worden met een speciale schuimlans in hogedrukapparatuur.
Kan ook worden aangewend voor het reinigen van alkalischbestendige muren, machines, productiemateriaal enz.

FOAMEX heeft sterk reinigende en oplossende eigenschappen. Door zijn spectaculair schuimvermogen zal FOAMEX een sterk penetrerende werking hebben voor het verwijderen van vervuilingen.
Speciaal ontwikkeld om de mechanische reiniging grotendeels te vervangen. Door zijn zwak alkalisch karakter is FOAMEX uitermate geschikt voor het veilig reinigen van lakken, kunststoffen, rubber en de meeste metalen.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Foamex ?

FOAMEX kan enkel gebruikt worden door middel van een speciale schuimlans. Bij het gebruik van hogedrukapparatuur, stel de dosering zodanig af, dat er bij de sproeikop een 2 tot 5-procentige oplossing van ons product wordt bereikt. Deze oplossing op het voorwerp spuiten en ongeveer 5 à 10 minuten laten inwerken. Vervolgens goed afspoelen met proper water, eventueel nawrijven of droogzemen.

OPGELET! Wanneer men bij het afspuiten van het voertuig problemen heeft met het verwijderen van het schuim kan men 0,2 tot 0,5-procentige oplossing van ons “ontschuimend bijvoegsel, speciaal ontworpen ter controle van schuimende detergenten “PREVENTAL” over het schuim vernevelen om een vlugge verwijdering of gemakkelijke lozing mogelijk te maken.Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geel
Geur Reukloos
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.