SOLUDIP

NIET-EMULGEERBARE DOMPELONTVETTER

TOEPASSINGEN
SOLUDIP wordt koud gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, enz. Wordt hoofdzakelijk in een dompelbad toegepast.

EIGENSCHAPPEN
SOLUDIP emulgeert niet met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. Laat geen sporen achter en verdampt volledig. Veiliger voor het milieu: bevat geen gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen. Veiliger voor het bedrijf: heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk (vlampunt minimaal 72°C). Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van producten zoals: white-spirit, thinner, (was)benzine, petroleum, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd zodat problemen met afvalwater worden vermeden. Bevat: Nafta:destillaten, met waterstof behandelde lichte fractie.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor ontvetting en reiniging wordt SOLUDIP koud gebruikt door middel van dompelen. In eenvoudige dompelbaden kan de reinigende werking versterkt worden door: inblazen van lucht, borstelen of circulatie. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Product niet verwarmen of op voorwerpen gebruiken die een gelijke of hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van SOLUDIP.
Laat warme of hete voorwerpen eerst afkoelen. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Niet gebruiken in een damp-ontvettingsinstallatie. Na reiniging van het voorwerp gelieve onze “conserveerders” PREFIX of DURAFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

OPGELET: Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststofpakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

• uitzicht: heldere vloeistof
• kleur: geen
• reuk: kenmerkend
• houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemp, in gesloten verpakking
• stabiliteit: onbeperkt tot ca. 70°C
• verpakking: 5 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* uitrusting

GEBRUIKSMETHODE
* machinale reinigingRENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be