SILTOX

SLIBVERVLOEIINGSMIDDEL


TOEPASSINGEN
SILTOX wordt gebruikt om modder en slib te verwijderen uit afvoerputjes, -leidingen en rioleringen, watertorens, stoomketels, verwarmingsinstallaties, enz.

EIGENSCHAPPEN
SILTOX houdt “sludge” (=slib- en slijkvorming) in zwevende toestand, zodat deze tesamen met het water, eenvoudig kan worden afgevoerd of worden verwijderd door het circulatiewater af te laten. Verhindert eveneens roestvorming en ketelsteen. Door preventieve behandeling wordt de levensduur van installaties gevoelig verlengd en het rendement verhoogd. Heeft bovendien wateronthardende eigenschappen.

GEBRUIKSAANWIJZING
VERWARMINGSINSTALLATIES:

  1. Schokbehandeling: SILTOX wordt toegevoegd in een verhouding van 5 liter tot maximum 10 liter op 1000 liter ketel- of circulatiewater, volgens de graad van slibafzetting.
  2. Preventieve behandeling: na een schokbehandeling wordt ca. 5 liter SILTOX op 1000 liter water toegevoegd. Deze oplossing zal in het circuit aanwijzig blijven en toekomstige afzetting voorkomen. Deze oplosssing enkele malen per jaar vervangen.
AFVOERPUTTEN: 5 liter SILTOX toevoegen. Bij de eerstkomende regenbui zal SILTOX geactiveerd worden en ervoor zorgen dat alle slib verdwenen is.
AFVOERLEIDINGEN: 12 liter SILTOX toevoegen bij een hoeveelheid van 4500 liter doorstromend water.
KOELTORENS : 1 liter SILTOX op 4500 liter water.

TECHNISCHE GEGEVENS
• uitzicht: heldere emulsie
• kleur: blauw
• reuk: reukloos
• houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemperatuur
• stabiliteit: vorstvrij bewaren, in gesloten verpakking
• verpakking: 5 ltr, 10 ltr en 25 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* uitrusting

GEBRUIKSMETHODE
* manuele reiniging


RENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be