SEPAREX

NIET-EMULGEERBARE KOUDONTVETTER MET REDELIJK
SNELLE AFSCHEIDING

TOEPASSINGEN
SEPAREX wordt gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, enz.

EIGENSCHAPPEN
SEPAREX emulgeert niet met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. SEPAREX heeft een extreem laag zwavelgehalte = veel minder corrosiegevaar voor metalen. Minder brandgevaarlijk (vlampunt minimaal 72°C). Het vlampunt ligt véél hoger dan dat van andere producten zoals: white-spirit, thinner, wasbenzine, petroleum, benzine, e.a. De vervuilde resten kunnen via een olie/water separator worden afgescheiden en dan via recycling worden herbruikt of vernietigd, zodat problemen met het afvalwater worden vermeden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voor ontvetting en reiniging wordt SEPAREX koud gebruikt door middel van borstelen, sproeien of dompelen of een combinatie daarvan. Grote oppervlakken worden afgespoten. Gebruik liever een dunne straal dan een nevel. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Nooit op voorwerpen gebruiken die een gelijke of hogere temperatuur hebben dan het vlampunt van SEPAREX (72°C). Laat warme of hete voorwerpen eerst afkoelen. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Na reiniging van het voorwerp gelieve onze “conserveerders” PREFIX of DURAFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

OPGELET! Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststof-pakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

• uitzicht: heldere vloeistof
• kleur: geen
• reuk: kenmerkend
• houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemp, in gesloten verpakking
• stabiliteit: onbeperkt tot ca. 50°C
• verpakking: 5 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* harde vloeren
* uitrusting

GEBRUIKSMETHODE
* manuele reiniging
* machinale reiniging
* verstuivenRENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be