NEUTRALOX

ALKALISCH NEUTRALISATIEMIDDEL VOOR WATERSYSTEMEN

TOEPASSINGEN
NEUTRALOX wordt gebruikt voor het neutraliseren van de overblijvende resten van sterkzure industiële ontkalkers, vooral op basis van zoutzuur. Wordt eveneens toegepast wanneer een alkalische voorbehandeling noodzakelijk is, als de kalk- en ketelsteenafzettingen in het watersysteem te veel aardalkali of silicaten bevatten.

EIGENSCHAPPEN
NEUTRALOX bevat alkalische stoffen en kalkwerende complexoren die het zuur op een snelle manier neutraliseren.

GEBRUIKSAANWIJZING
Voorbehandeling: Wanneer de afzettingen in het watersysteem te veel aardalkali of silicaten bevatten, gebruik een 5-procentige NEUTRALOX-oplossing met water en goed laten circuleren. Vervolgens goed doorspoelen met proper water alvorens een reiniging met een sterkzure ontkalker te verrichten.
Neutralisatie: NEUTRALOX met water verdunnen tot 1:100 en deze oplossing, na het gebruik van een sterkzure ontkalker, veelvuldig laten circuleren. Vervolgens doorspoelen met proper water. Verdere verdunning met water wordt afgeraden, omdat hierdoor de complexerende werking sterk wordt verminderd = onmiddellijke neerslag van ketelsteen en kalk.

OPGELET! Niet gebruiken op zink, aluminium, magnesium, gietijzer en gegalvaniseerd materiaal.

TECHNISCHE GEGEVENS
• uitzicht: heldere vloeistof
• kleur: violet
• reuk: bijna reukloos
• houdbaarheid: vorstvrij bewaren
• stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
• verpakking: 10 ltr en 25 ltr.

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* uitrusting

GEBRUIKSMETHODE
* machinale reiniging

RENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be