CEMENTAL

KALK- EN CEMENTVERWIJDERAAR

TOEPASSINGEN
CEMENTAL wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementresten van kalkarme zand-, natuur-, lei- en baksteen, klinkers, graniet en alle andere zuurbestendige steensoorten. Wordt ook toegepast voor het verwijderen van kalk- en cementresten uit betonmolens, cementvormen, -kuipen, -weegschalen, -transportbuizen, steigerbuizen, metalen- en houten bekistingen.

EIGENSCHAPPEN
CEMENTAL is zelfwerkend en reinigt zeer snel. Bestaat uit een combinatie van minerale zuren verrijkt met corrosie-inhibitoren ter bescherming van de te behandelen oppervlakken. Glas wordt niet aangetast! Voorzien van een rode indicator-vloeistof; loopt tijdens de behandeling de zuurtegraad terug, dan verliest CEMENTAL zijn rode kleur en wordt geelwit. Dit is het sein dat de zuurtegraad verbeterd moet worden om weer werkzaam te zijn en dit bereikt men door CEMENTAL bij te voegen. Wanneer bij het naspoelen de kleur nog enigszins rood blijft, is de werking nog zuur en is de afspoeling onvoldoende geweest.

GEBRUIKSAANWIJZING
GEVELREINIGING: vooraleer de reiniging aan te vatten, eerst een proef nemen op een weinig in ‘t oog springende plaats. Hout en aluminium vooraf afdekken (beschermen). Het te reinigen oppervlak vooraf overvloedig met water bevochtigen om te diepe indringing van CEMENTAL te voorkomen. Sterk zuigende gedeelten daarom langdurig met water natmaken. Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling en van de absorptiegraad van de ondergrond, CEMENTAL tot maximaal 1 op 6 delen verlengd met water aanbrengen door middel van een borstel of drukspuit. Na een inwerktijd van 5 tot 10 min. overvloedig met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger afspoelen. Om indroging van het product te voorkomen, de aangegeven inwerktijd nauwgelet in acht nemen.

TEGELLIJM: CEMENTAL tot maximaal 1 op 3 delen verlengd met water aanbrengen.

BOUWMATERIAAL: CEMENTAL oplossen in een concentratie van 10 à 20% vermengd met water. De vloeistof kan dan op of in het te behandelen voorwerp gegoten worden of men gebruikt een dompelbad, waarin de onderdelen gelegd worden. Voor het vermijden van een schadelijke in- of nawerking van CEMENTAL adviseren wij naderhand de behandelde oppervlakken te neutraliseren met een 1% soda-oplossing. Daarna goed afspoelen met proper water.

TECHNISCHE GEGEVENS
• uitzicht: heldere vloeistof
• kleur: oranje, roodachtig
• reuk: stekend
• houdbaarheid: vorstvrij bewaren
• stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
• verpakking: 10 ltr en 25 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* harde oppervlakken (buiten)
* uitrusting


GEBRUIKSMETHODE
* moppen/wissen/schuren
* drukreiniging
* manuele reiniging
* machinale reiniging
RENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be