fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Favorins Naglans FAVORINS
NASPOELMIDDEL

* FAVORINS is veilig zowel voor de vaat als voor de machine.
* Tast onder geen enkele voorwaarde glazuur en porselein aan.
* Zeer goed oplosbaar in water.
* Droogt streeploos op, geeft een schitterende glans en laat geen kringen na.

FAVORINS wordt gebruikt voor het naspoelen en op glans brengen van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Bijzonder aanbevolen na het gebruik van ons vloeibaar vaatwasconcentraat met chloor FAVODISH-S. Uiterst geschikt voor: bakkerijen, beenhouwerijen, restaurants, hotels, grootkeukens, ziekenhuizen, gemeenschappen, e.a.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Favorins ?

FAVORINS wordt aan het spoelwater toegevoegd à rato van 2 tot 4cl per 40 liter water, door middel van het automatisch doseerapparaat dat op de vaatwasmachine is gemonteerd. Bij het ontbreken hiervan kan men het product ook manueel toevoegen in dezelfde reeds vermelde concentratie.


Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Lichtblauw
Geur Zoeterig
StabiliteitVorstvrij bewaren
HoudbaarheidOnbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 12 x 1L , 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.