fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

Decal-F DECAL-F
HOOGGECONCENTREERDE INDUSTRIELE ONTKALKER

DECAL-F is een hooggeconcentreerde industriële ontkalker voor het verwijderen van ketelsteen en roestafzettingen in de meeste industriële toestellen.
DECAL-F lost ketelsteen op zonder borstelen.
Bevat een corrosie-inhibitor om eventuele beschadigingen van het te behandelen voorwerp te voorkomen.
Kan toegepast worden d.m.v. onderdompeling, of door middel van een circulatie- of sproeisysteem.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Decal-F ?

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling DECAL-F verdunnen met water in een verhouding van 1/10 voor zware aanladingen en 1/20 voor normale aanladingen proefondervindelijk vast te stellen.


Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Kleurloos
Geur Geurloos
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 4 x 5L , 10L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.