fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

bonisur BONISUR
ZWAK ALKALISH REINIGINGSMIDDEL VOOR VRACHTWAGENS

BONISUR wordt gebruikt voor het verwijderen van straatvuil en atmosferische aanslag van personen- en vrachtwagens, alsook van harde koetswerken. Speciaal ontwikkeld om toegepast te worden in hogedrukapparatuur om uitgeharde lakken veilig te reinigen.

BONISUR heeft een groot reinigend en oplossend vemrogen. Bevat geen silikaten, natriumhydroxide of kaliumhydroxide, zodat geen witte strepen achterblijven en zelfs na langdurig gebruik de glans van de lak nooit zal aantasten. Gelieve op te merken dat bij gebruik van BONISUR men altijd moet borstelen om een goed resultaat te bekomen. BONISUR heeft een andere reinigingskracht dan ene sterk alkalisch product zoals bv. MOBILOX en TRAFICAL. Eveneens geschikt voor toepassing op kunststoffen, rubber en de meeste metalen.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Bonisur?

Voor gebruik in hogedrukapparatuur, stel de dosering zodanig af, dat er bij de sproeikop een 0,2 tot 2-procentige oplossing van ons product wordt bereikt. Aanbevolen reinigingstemperatuur 20 tot 80°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te reinigen voorwerp en/of de buitentemperatuur. Na het opspuiten van de reinigingsoplossing goed afspoelen met proper water. Het beste resultaat wordt verkregen door het te reinigen oppervlak te bewerken van onder naar boven. Bij hardnekkige vervuilingen is het aan te bevelen BONISUR onvermengd of verdund met water tot een 10-procentige oplossing op het te reinigen vooertuig/voorwerp te sproeien, borstelen en na inwerktijd van 5-10 minuten met water onder hogedruk schoon te spuiten.


Technische Gegevens

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Blauw
Geur Gering
StabiliteitVorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt op kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !


favorit chemicals

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.