fabrikant onderhoudsproducten reiniging
elynol blauw   favorit chemicals onderhoudsproducten

elynol Spendo
HOOGGECONCENTREERD REINIGINGS- EN ONTVETTINGSMIDDEL MET EEN STERK DOORDRINGINGSVERMOGEN

= een geconcentreerd, synthetisch reinigingsmiddel dat vet, vuil roet, olie enz... volledig oplost.
= ideaal voor het reinigen van tegels, kunststof- en gelakte oppervlakken.
= snelwerkend, arbeidsbesparend, niet giftig, niet brandbaar en volkomen veilig voor materialen.
Productinformatie

Hoe gebruikt u Elynol Spendo ?

- 1 deel SPENDO UNIVERSEELREINIGER + 1 tot 40 delen water afhankelijk van de aard en hardnekkigheid van de vervuiling.

- Na het aanbrengen van deze vloeistof met een spons of door middel van een sprayer, even laten inwerken en daarna met zuiver water afspoelen.


Technische Gegevens

Uitzicht Doorzichtige vloeistof
Kleur Groen
Geur Typsich
Stabiliteit Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Onbeperkt bij kampertemperatuur in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.
Verpakking12 x 1L , 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.


Veiligheidstekens- en voorschriften

Vraag steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik !elynol

Etiket
Open het volledige etiket inclusief de gevarenzinnen.

Technische productfiche
Open de technische productbeschrijving.