SOLVINET

EMULGEERBARE KOUDONTVETTER

TOEPASSINGEN
SOLVINET wordt gebruikt voor het verwijderen van oliën, vetten en vuil van metalen voorwerpen, onderdelen van motoren en machines, garage-, loods- en magazijnvloeren, enz.

EIGENSCHAPPEN
SOLVINET emulgeert met water en heeft geen terugvettende werking zodat vliegroest kan ontstaan. De volledige verwijdering van SOLVINET gebeurt door eenvoudige afspoeling met water. Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen.

GEBRUIKSAANWIJZING
SOLVINET kan men verdunnen met 5 maal zijn volume aan white-spirit volgens de aard en mate van verontreiniging. Voor ontvetting en reiniging wordt SOLVINET koud gebruikt door middel van borstelen, sproeien of een combinatie daarvan. Grote oppervlakken worden afgespoten. Gebruik liever een dunne straal dan een nevel. Voor snelle droging kunnen de gereinigde voorwerpen met perslucht worden drooggeblazen. Nooit op verwarmde of verhitte voorwerpen toepassen - laat deze eerst afkoelen. Nooit in de nabijheid van een warmtebron gebruiken. Zorg steeds voor een goede ventilatie! Na reiniging van het voorwerp gelieve onze “conserveerders” PREFIX of DURAFIX te gebruiken om roestvorming tegen te gaan.

OPGELET! Bij gebruik op rubber gelieve eerst een test uit te voeren. Dit geldt ook voor metaaldelen met kunststof-pakkingen (mogelijke opzwelling), evenals bij verbindingen van metaal en kunststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

• uitzicht: heldere vloeistof
• kleur: geen
• reuk: kenmerkend
• houdbaarheid: onbeperkt bij kamertemp, in gesloten verpakking
• stabiliteit: vorstvrij bewaren
• verpakking: 5 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN
Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED
* harde vloeren
* uitrusting

GEBRUIKSMETHODE
* manuele reiniging
* machinale reiniging
* verstuivenRENTOCLEAN N.V. - Klein Veerle 109A - BE 2960 Sint-Lenaarts - Tel.: +32 (0)3-313 09 25 - www.rentoclean.be - info@rentoclean.be