Gamma > Allesreinigers

favorit-FISH

Vleesverwerkende bedrijven

Zure onkalker en reiniger voor vis- en vleesverwerkende bedrijven.


FAVORIT-FISH is een geconcentreerd en geïnhibiteerd zuur reinigingsmiddel op basis van fosforzuur.
FAVORIT-FISH heeft een sterke oplossende en ontkalkende werking.
Snel- en zelfwerkend.
Toepassingen

FAVORIT-FISH wordt gebruikt voor het oplossen en verwijderen van vuil, kalkafzettingen, roest en in ‘t bijzonder de hinderlijke slijmvorming op alle zuurbestendige oppervlakken. Eveneens geschikt voor het reinigen en ontkalken van vloeren en wandtegels. Uitstekend geschikt voor de visverwerkende industrie voor reiniging van aluminium en roestvrij staal zoals: ketels, transport- en productiemateriaal, laadruimten van koelwagens, enz.


Gebruik

Regelmatig onderhoud: voor gebruik in hogedrukapparatuur, stel de dosering zodanig af, dat er bij de sproeikop een 1 tot 2-procentige oplossing van ons product wordt bereikt.

Grondige opknapbeurt of sterke vervuiling: FAVORIT-FISH met water verlengen in een verhouding van 1:5 tot 1:10. Op het te reinigen oppervlak sproeien door middel van een spraytoestel en na een inwerktijd van ca 10-15 minuten met water onder hogedruk schoon spuiten.

Kan ook manueel gebruikt worden.Verpakking

4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.biologisch afbreekbaarTechnische Productbeschrijving

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Roze
Geur Gering
Houdbaarheid Vorstvrij bewaren
Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.Veiligheidstekens en voorschriften

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik.