Gamma > Vaatwas

FAVORINS
na glans

Naspoelmiddel


* FAVORINS is veilig zowel voor de vaat als voor de machine.
* Tast onder geen enkele voorwaarde glazuur en porselein aan.
* Zeer goed oplosbaar in water.
* Droogt streeploos op, geeft een schitterende glans en laat geen kringen na.
Toepassingen

FAVORINS wordt gebruikt voor het naspoelen en op glans brengen van alle vaatwerk door middel van een vaatwasmachine. Bijzonder aanbevolen na het gebruik van ons "vloeibaar vaatwasconcentraat met chloor" FAVODISH-S. Uiterst geschikt voor: bakkerijen, beenhouwerijen, restaurants, hotels, grootkeukens, ziekenhuizen, gemeenschappen, e.a.
Gebruik

FAVORINS wordt aan het spoelwater toegevoegd à rato van 2 tot 4cl per 40 liter water, door middel van het automatisch doseerapparaat dat op de vaatwasmachine is gemonteerd. Bij het ontbreken hiervan kan men het product ook manueel toevoegen in dezelfde reeds vermelde concentratie.
Verpakking

12 x 1L , 4 x 5L , 10L , 20L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.biologisch afbreekbaarTechnische Productbeschrijving

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Lichtblauw
Geur Zoeterig
Houdbaarheid Vorstvrij bewaren
Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.Veiligheidstekens en voorschriften

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik.


Veiligheidsfiche     Technische fiche
print