Gamma > Vaatwas

BROSNET
bierspoelborstels reiniger

Reinigingsmiddel voor bierspoelborstels


* BROSNET heeft sterk ontvettende en oplossende eigenschappen.
* Door toevoeging van speciale additieven lossen de zgn. slijmen vlug en effectief op.
* Bevat geen chloor, formaldehyde en fosfaten.
* Zeer goed oplosbaar in water.
* Volkomen veilig in gebruik en smaakloos.
Toepassingen

Wordt hoofdzakelijk toegepast in kantines, restaurants en keukens van alle soorten bedrijven. Bijzonder aanbevolen voor de horecasector.
Gebruik

Een emmer met warm water vullen, ca 30cl BROSNET toevoegen en roeren. De bierspoelborstel uit de wasbak nemen en in de emmer met de BROSNET-oplossing onderdompelen. Minimaal 15 min. laten inwerken. Vervolgens de borstel onder de waterkraan afspoelen. Bij sterke verontreiniging meer BROSNET toevoegen en/of de borstel een nacht in de oplossing laten inwerken.
Verpakking

4 x 5L, 10L


Ecologische informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.biologisch afbreekbaarTechnische Productbeschrijving

Uitzicht Heldere vloeistof
Kleur Geen
Geur Praktisch reukloos
Houdbaarheid Vorstvrij bewaren
Stabiliteit Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Bewaar het product in originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperaturen.Veiligheidstekens en voorschriften

Raadpleeg steeds gepaste veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor gebruik.


Veiligheidsfiche     Technische fiche
print